Photos / Sounds

What

Wild Sarsaparilla (Aralia nudicaulis)

Observer

solaro29

Date

July 28, 2021 01:25 PM EDT