111. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen


Landelijke Vlinderdag 2021

 1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

Een jaar geleden veegde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van tafel. Dat betekende de start van de stikstofcrisis. Hoe gaat het nu, een jaar en een virus verder, met deze crisis? Gooit het coronavirus roet in het eten of gaat het juist beter met de stikstofuitstoot? Francina vraagt het aan de Wageningse professor Wim de Vries, die onderzoek doet naar de effecten van stikstof. Update 13 mei 2020: In deze video zeggen we dat de Hoge Raad het PAS van tafel veegde. Dat is onjuist. Dit moet de "Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State" zijn.
Gaat het in de stikstofdiscussie teveel over boeren? En wat is er volgens Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstofeffectenanalyse aan de Wageningen Universiteit, nodig om de stikstofcrisis aan te pakken? 'De gevolgen van de stikstofcrisis zijn onomkeerbaar, het is geen 5 voor 12, maar 3 uur 's middags en de spelers hebben het veld verlaten', aldus Arnold van den Burg. Van den Burg is ecoloog bij de Stichting BioSFeer en hij zag meerdere diersoorten al verdwijnen uit ons landschap. Hoe ziet de toekomst van de melkveehouderij eruit nu er maatregelen moeten komen om de stikstofcrisis tegen te gaan? Marion Logtenberg is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en samen met haar echtgenoot runt ze een melkveehouderij. Kan Logtenberg's zoon straks het bedrijf nog overnemen?
 1. Hoe ziet gedeputeerde Peter Drenth de toekomst van het boerenbedrijf in Gelderland? En hoeveel armkracht heeft de provincie om de stikstofuitstoot tegen te gaan?
 2. Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer van Beekdalvenen
 3. OBN webinar Herstel konijnenpopulaties in de duinen
 4. Experimenteren met de introductie van veenmossen - Bargerveen. RTV Drenthe, uitzending 30 april 2019
 5. Webinar(1/(2)): Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost
  Op donderdag 14 januari organiseerde Boerenverstand een eind webinar voor het project 'Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost'. Bekijk hier de opname die we hebben gemaakt.

 6. Webinar(2/(2)):: Klimaataanpak en Adaptatie

  111. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen


   1. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
   2. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   3. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   4. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
   5. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
   6. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
   7. Buxton Field Club
   8. Buxton Field Club
   9. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
   ‘The Oldest Lake in Europe: The Birds and Wildlife of Lake Prespa’ my talk at 7pm on Sat 6 March 2021 Really looking forward to this talk about a very special place for two SPECIAL and formative institutions for me – the Buxton Field Club and the Derbyshire Ornithological Society. If you are a member you can watch free and if you are NOT a member you can watch free live streamed at YouTube here. Please join us https://www.youtube.com/channel/UCrg0DPEb7LrOTzoShH6ZRkA Next Meeting is van Rachel die een 130 are groot natuurgebied heeft op 20 maart of 22 maart om 19:00 https://buxtonstreetbystreet.co.uk/2021/02/26/free-virtual-wildlife-talk-with-buxton-field-club/
Posted by ahospers ahospers, March 05, 2021 18:33

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments