March 05, 2021

111. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen


Landelijke Vlinderdag 2021

 1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

Een jaar geleden veegde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van tafel. Dat betekende de start van de stikstofcrisis. Hoe gaat het nu, een jaar en een virus verder, met deze crisis? Gooit het coronavirus roet in het eten of gaat het juist beter met de stikstofuitstoot? Francina vraagt het aan de Wageningse professor Wim de Vries, die onderzoek doet naar de effecten van stikstof. Update 13 mei 2020: In deze video zeggen we dat de Hoge Raad het PAS van tafel veegde. Dat is onjuist. Dit moet de "Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State" zijn.
Gaat het in de stikstofdiscussie teveel over boeren? En wat is er volgens Wim de Vries, hoogleraar Integrale stikstofeffectenanalyse aan de Wageningen Universiteit, nodig om de stikstofcrisis aan te pakken? 'De gevolgen van de stikstofcrisis zijn onomkeerbaar, het is geen 5 voor 12, maar 3 uur 's middags en de spelers hebben het veld verlaten', aldus Arnold van den Burg. Van den Burg is ecoloog bij de Stichting BioSFeer en hij zag meerdere diersoorten al verdwijnen uit ons landschap. Hoe ziet de toekomst van de melkveehouderij eruit nu er maatregelen moeten komen om de stikstofcrisis tegen te gaan? Marion Logtenberg is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en samen met haar echtgenoot runt ze een melkveehouderij. Kan Logtenberg's zoon straks het bedrijf nog overnemen?
 1. Hoe ziet gedeputeerde Peter Drenth de toekomst van het boerenbedrijf in Gelderland? En hoeveel armkracht heeft de provincie om de stikstofuitstoot tegen te gaan?
 2. Biodiversiteit of CO2-fabriek? Webinar over herstel en beheer van Beekdalvenen
 3. OBN webinar Herstel konijnenpopulaties in de duinen
 4. Experimenteren met de introductie van veenmossen - Bargerveen. RTV Drenthe, uitzending 30 april 2019
 5. Webinar(1/(2)): Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost
  Op donderdag 14 januari organiseerde Boerenverstand een eind webinar voor het project 'Doorontwikkeling kringlooplandbouw Utrecht-Oost'. Bekijk hier de opname die we hebben gemaakt.

 6. Webinar(2/(2)):: Klimaataanpak en Adaptatie

  1. OBN Webinar PAS Stikstof Kringlooplandbouw Veenmossen Bargerveen

  Posted on March 05, 2021 18:33 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  94.86 De Landelijke Dag van De Vlinderstichting Youtube

  Saturday February 20th 2021

  Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)

  Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)

  Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)

  Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)

  Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)

  Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)

  Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021: click here for YouTube, click below for separate PDF's

  Nest architecture, their abundance and colony survival studies in Bombus haemorrhoidalisHarish Kumar Sharma

  Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and β-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler

  From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue

  Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung

  Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt

  Saturday February 27th 2021

  The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)

  Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)

  Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)

  Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)

  Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021: click here for YouTube, click below for separate PDF's

  Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma

  Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma

  Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl

  Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph

  Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva

  Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  Bumblebee agricultural risk assessment using ALMaSS framework individual-based modelling - Jordan Chetcuti

  Posted on March 05, 2021 17:19 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  March 04, 2021

  110. Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)

  Kokmeeuwen Maastricht
  Lezing van Kring Maastricht
  lezing van Jan Joost Bakhuizen. Overwinterende kokmeeuwen op de voet gevolgd. Georganiseerd door Kring Maastricht Jan Joost Bakhuizen. Overwinterende kokmeeuwen op de voet gevolgd. Georganiseerd door Kring Maastricht.
  Door middel van een kleurringprogramma (door Frank Majoor van Sovon) is het mogelijk om een overwinterende populatie Kokmeeuwen intensief te volgen, op basis van individuele herkenbaarheid. Intussen is van bijna 150 individuele vogels een zgn. ‘life history’ op te maken.
  Intensief afleeswerk gedurende 10 winterhalfjaren geeft inzicht in de aankomst en verblijfduur van afzonderlijke vogels. Tevens kan een inschatting van overleving gemaakt worden, en iets gezegd worden over gedrag, plaats trouw of juist niet. Ook is exacter inzicht gekomen in de herkomstgebieden (broedgebieden) van deze overwinterende vogels.
  En dat is op simpele wijze allemaal te achterhalen in de stad Maastricht (langs de Maas en in het stadspark)!
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/2971459959807812/
  Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)


  Deel 1 Genootschapsdag

  https://www.facebook.com/watch/live/?v=1105635706549905&ref=watch_permalink

  Woensdag 3 maart Bastaardsoortvorming bij mossen

  Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel 'Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan?' Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 minuten. Vooraf en na afloop kun je terecht in de virtuele wereld van Wonder.Me en bijkletsen met andere deelnemers.

  Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  https://www.umcg.nl/live
  1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)   Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
   https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
   Webinar 1: 15 februari
   Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?
  Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken? https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be
  https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873 Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium   All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
   Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.

  Landelijke Vlinderdag 2021
  1. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees - Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)

  2. 03 Asian bumblebees as the key to European bumblebees by Paul Williams (Natural History Museum London)
   20-2-2021

  Posted on March 04, 2021 20:27 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  March 03, 2021

  109. EBD Seminars, Thursday 13 pm. Beyond plant-pollinator networkslimate and geography(YouTube)

  Anyone interested in plant-pollinator networks? Tomorrow at 1300 CET,
  @ibartomeus https://www.youtube.com/watch?v=PLHEsJ6Eu4A
  will give a seminar talk: "Beyond plant-pollinator networks: How intraspecific and interspecific interactions shape community persistence." Looking forward to it!
  @ebdonanaAnyone interested in plant-pollinator networks? Tomorrow at 1300 CET,
  @ibartomeus
  will give a seminar talk: "Beyond plant-pollinator networks: How intraspecific and interspecific interactions shape community persistence." Looking forward to it!
  @ebdonana  Ignasi Bartomeus is a community ecologist working at EBD-CSIC. www.bartomeuslab.com @ibartomeus. Abstract: Ecological communities are conformed by a complex group of interacting species. Ecologists tend to simplify their life by breaking the problem into smaller pieces and focusing, for example, on a single trophic level, or on a single type of interaction. But in nature, all interactions happen simultaneously. I present a joint effort to capture real-world complexity onto an ecological theory that allows us to understand species persistence. Overall, I show using mathematical, observational, and experimental approaches, how the network of species interactions constrains the opportunities of species to coexists. Only by including antagonistic and mutualistic interactions simultaneously, we can understand how communities persist.


  Agustín Camacho Guerrero works as Marie Curie researcher at the Evolutionary Ecology Department of the Estación Biológica de Doñana. website: www.agustincamacho.com.

  Abstract: Snake-like lizards render a fascinating study system to understand how species' phenotypes relate to climate and geographic distribution. Throughout ~180 My of history, elongated and limb reduced forms (snake-like) have evolved in at least 24 times, one of which are precisely the snakes. Along that time, snake-like lizards have evolved in all continents but the Antarctic. In this talk, I show some of my personal experience with them in Brazil and Australia, and how these species’ phenotypes may evolve in relation with climate and geographic distribution.  Santiago Castroviejo-Fisher is professor at the Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul, where he directs the laboratory of Vertebrate Systematics.

  Abstract: the phenotype determines how an organism interacts with its environment and consequently it is at the center of some fundamental questions in biology. Among tetrapods, amphibians show notable variation in phenotypic characters associated with coloration, reproductive strategies, and development. In this lecture, I will present a series of empirical studies developed by collaborators and I where we attempt to discover patterns and mechanisms of phenotypic variation in amphibians related to color production, advertisement calls, and tadpoles. We developed our research within an evolutionary context and attempted to interpret the ecological and conservation implications of our results.


  Madagascar is famous for its lemurs. In this talk, Onja Razafindratsima (UC Berkely) describes her meticulous work in understanding how seed dispersal by lemurs shapes the tree species composition and forest structure of Madagascar's unique rainforests.


  Woensdag 3 maart - Lezing via Zoom: Bastaardsoortvorming bij mossen
  Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel 'Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan?' Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 minuten. Vooraf en na afloop kun je terecht in de virtuele wereld van Wonder.Me en bijkletsen met andere deelnemers.

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/2971459959807812/  Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)

  All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
  Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.


  Landelijke Vlinderdag 2021

  Posted on March 03, 2021 16:46 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  March 02, 2021

  108. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

  Over . Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
  Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

  Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

  https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/  Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  https://www.umcg.nl/live
  1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)   Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
   https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
   Webinar 1: 15 februari
   Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?
  Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken? https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be
  https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873 Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Historische bossen - 25 februari 2021 https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/agenda Terugblik webinars ‘risicogestuurd maaibeheer’ (21 januari) en ‘water sparen in kleine waterlopen’ (11 februari) Op 21 januari en 11 februari organiseerde de CoP Beken en Rivieren twee webinars in een serie over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen. In het webinar van 21 januari stonden Robbin Buitink en Jan Veldhuis (waterschap Vallei en Veluwe) stil bij de dilemma’s rond minder maaien in waterlopen. Het webinar van 11 februari ging over het vasthouden van water in kleine waterlopen en werd verzorgd door Michelle Berg, Toon Kemps en Wil Kraayvanger (waterschap De Dommel). De webinars (presentatie-deel) zijn terug te kijken via de site van de CoP, zie https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/van-kennis-naar-praktijk/community-practice-beken-en-rivieren#2175. Hier kun je ook de pdf’s van de presentaties vinden. Aan het eind van beide webinars konden de deelnemers vragen invullen over het doorvoeren van maatregelen in de praktijk. De antwoorden gebruiken we voor het vervolg van de serie. Daarnaast werken we aan een Q&A voor de belangrijkste vragen die tijdens de webinars zijn gesteld. Deze zullen we t.z.t. bij de resultaten van de webinars presenteren. Noorse ‘praatplaat’ klimaatrobuust beekdallandschap Ook in het buitenland worden mooie platen gemaakt van de maatregelen om beken en rivieren klimaatrobuust(er) te maken. Bijgevoegd vinden jullie de ‘nature based solutions’ uit Noorwegen. Omgekeerd kunnen we onze buitenlandse vakgenoten inspireren met de engelse versie van onze eigen praatplaat, zie https://www.stowa.nl/nieuws/nu-ook-het-engels-praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap. Toekomst voor het sprengenbekenlandschap Op 6 februari vorig jaar organiseerde de Bekenstichting een symposium over de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De cultuurhistorie is daarbij een belangrijke invalshoek. Naar aanleiding van dit symposium is een boekwerk gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd. Online bijeenkomst historische ecologie beekdalen (24 juni) Dit jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lezingenreeks over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen. De 5e in de reeks is gewijd aan beekdalen en vindt plaats op 24 juni (13:30-16:00 uur). Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. De eerste lezing vindt plaats op 25 februari en is gewijd aan historische bossen, zie https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen. Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30 tot 20.45 uur Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen? Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die? Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?
  Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de en belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen<./a> voor de komende jaren? In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
  1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/2971459959807812/
   Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)

  Posted on March 02, 2021 22:54 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  108. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)

  Over . Teneur van het stuk is dat door de achteruitgang van natuur/biodiversiteit (er zijn alleen nog geïsoleerde natuurgebiedjes) de invloed van deze soorten op 'inheemse' soorten behoorlijk kan zijn. En duidelijk is ook dat de komst van de wasbeer niet is tegen te houden. (over 10 jaar zijn ze vrij gewoon in Oost NL denk ik). Die wasbeer wordt wel een 'dingetje'.
  Sie sind immer hungrig, sie werden immer mehr und sie nehmen Einfluss auf den Naturkreislauf. Denn die heimische Tierwelt, Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien, ist nicht auf eingeschleppte oder eingewanderte Räuber wie Waschbär, Marderhund, https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/ Mink und Goldschakal eingestellt. Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen daher Alarm.

  Umweltschutzorganisationen in Deutschland schlagen Alarm. Die Zahl der eingeschleppten und eingewanderten Kleinbären und kleinen Raubtiere steigt und steigt. In Deutschland steht ein „Mehrfrontenkrieg“ bevor. Von Norden her drängen Waschbär, Mink und Marderhund nach Bayern, Österreich und Frankreich. Aus dem Süden kommt der eigentlich in Südosteuropa und in Afrika heimische Goldschakal. Wie viele dieser vor allem nachtaktiven Räuber sich in Deutschland aufhalten, kann nur geschätzt werden. Doch es gibt andere Zahlen, die aufhorchen lassen: So wurden 2016 über 25.000 Marderhunde in Deutschland und Österreich geschossen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei Waschbären sind es in fünf Jahren 150 Prozent mehr getötete Tiere gewesen. Das liegt nicht an besonders schießwütigen Jägern, was sogar der BUND Naturschutz zugeben muss, sondern an der rasanten Ausbreitung dieser Arten. Jedes dieser Raubtiere ist anders, hat andere Fähigkeiten und Strategien. Die Eindringlinge bedrohen vor allem die, die schon lange unter der Zerstörung und dem zunehmenden Schwund ihres Lebensraumes leiden und deshalb vielerorts vom Aussterben bedroht sind: Bodenbrüter, Singvögel und Amphibien.

  https://www.arte.tv/de/videos/083892-000-A/invasion-der-kleinen-raeuber/?fbclid=IwAR2Cc3Sd1MAmPf-Y8ucm_S6vN3tNSc94b5iNjvLZmU763epLgoLbIANYVwc  Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  https://www.umcg.nl/live
  1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)   Bioloog Hidde Boersma uit Groningen over EcoModernise en de toekomst vd Planeet (Quilibrium)
   https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
   Webinar 1: 15 februari
   Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?
  Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter? Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken? https://www.youtube.com/watch?v=9FfFsck8BpM&feature=youtu.be
  https://genootschapsdag.nhgl.nl https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg. Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873 Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Symposium 3e lustrum 1 maart 2021 Equilibrium
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Historische bossen - 25 februari 2021 https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving/agenda Terugblik webinars ‘risicogestuurd maaibeheer’ (21 januari) en ‘water sparen in kleine waterlopen’ (11 februari) Op 21 januari en 11 februari organiseerde de CoP Beken en Rivieren twee webinars in een serie over infiltratie en waterconservering in beekdallandschappen. In het webinar van 21 januari stonden Robbin Buitink en Jan Veldhuis (waterschap Vallei en Veluwe) stil bij de dilemma’s rond minder maaien in waterlopen. Het webinar van 11 februari ging over het vasthouden van water in kleine waterlopen en werd verzorgd door Michelle Berg, Toon Kemps en Wil Kraayvanger (waterschap De Dommel). De webinars (presentatie-deel) zijn terug te kijken via de site van de CoP, zie https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/van-kennis-naar-praktijk/community-practice-beken-en-rivieren#2175. Hier kun je ook de pdf’s van de presentaties vinden. Aan het eind van beide webinars konden de deelnemers vragen invullen over het doorvoeren van maatregelen in de praktijk. De antwoorden gebruiken we voor het vervolg van de serie. Daarnaast werken we aan een Q&A voor de belangrijkste vragen die tijdens de webinars zijn gesteld. Deze zullen we t.z.t. bij de resultaten van de webinars presenteren. Noorse ‘praatplaat’ klimaatrobuust beekdallandschap Ook in het buitenland worden mooie platen gemaakt van de maatregelen om beken en rivieren klimaatrobuust(er) te maken. Bijgevoegd vinden jullie de ‘nature based solutions’ uit Noorwegen. Omgekeerd kunnen we onze buitenlandse vakgenoten inspireren met de engelse versie van onze eigen praatplaat, zie https://www.stowa.nl/nieuws/nu-ook-het-engels-praatplaat-klimaatbestendig-beekdallandschap. Toekomst voor het sprengenbekenlandschap Op 6 februari vorig jaar organiseerde de Bekenstichting een symposium over de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De cultuurhistorie is daarbij een belangrijke invalshoek. Naar aanleiding van dit symposium is een boekwerk gemaakt, deze is als bijlage bijgevoegd. Online bijeenkomst historische ecologie beekdalen (24 juni) Dit jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een lezingenreeks over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen. De 5e in de reeks is gewijd aan beekdalen en vindt plaats op 24 juni (13:30-16:00 uur). Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer. De eerste lezing vindt plaats op 25 februari en is gewijd aan historische bossen, zie https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2021/02/25/webinar-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen-historische-bossen. Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30 tot 20.45 uur Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen? Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die? Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?
  Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de en belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen<./a> voor de komende jaren? In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?
  1. Arte Wasbeer, goudjakhals & wasbeerhond (Natur-und-tiere)
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/2971459959807812/
   Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)


  Posted on March 02, 2021 22:28 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  March 01, 2021

  107.06.04 Enzavu kleinste lucht-water binnenwarmtepomp Nav5Ai (stadswarmtepomp).

  Geen buiten-unit
  Geen bodem bronnen/leidingen
  Alleen water- en luchtaansluitingen
  (Afvoer is bijv 5c kouder dan de aanvoer en je wilt deze daarom gescheiden houden)
  Het innovatieve ontwerp van deze mini warmtepomp geeft u de mogelijkheid om energie uit de buitenlucht te winnen. Dit kan alleen door gebruik te maken van de laatste stand van de techniek welke wordt verzorgd door de meest toonaangevende fabrikanten en A-merken. Het rendement is zeer goed te noemen (COP 5,4) en kan de woningbouw stappen maken op de energieprestatie lader . De energiebesparing kan oplopen tot 55% en geeft een CO₂ reductie tot 60%.

  Toepassingsgebied: verwarming, warm tapwater en koeling voor eengezinswoningen en appartementen nieuw- en bestaande bouw (renovatie).

  De oplossing kan zowel gasloos als hybride worden toegepast.

  Op deze warmtepomp ontvangt u een ISDE subsidie van € 1550,00 via RVO meldcode KA14198

  Soort warmtepomp >

  lucht-water (inverter) / type Nav5Ai
  Totaal afgegeven vermogen incl backup E-heater 2,5 kWhttps://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1904854

  6,1 kW bij -7°C buitentemperatuur

  Afgegeven vermogen warmtepomp compressor

  5 kW (A7/W35) 3,6 kW (A-7/W35)

  Max. watertemperatuur

  55°C

  Functie

  verwarming-tapwater-koeling

  Afmeting

  655 x 502 x 753 (Afvoer is bijv 5c kouder dan de aanvoer en je wilt deze daarom gescheiden houden)  Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn?
  Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een bodemgebonden warmtepomp.

  Voorkom onder- en overdimensionering
  Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen heeft
  https://form.vakbladwarmtepompen.nl/sites/default/files/downloads/dimensionering_van_warmtepompen_wp.pdf

  Posted on March 01, 2021 22:40 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  103. Mauritshuisdebat Energietransitie

  Mauritshuisdebat Energietransitie
  In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer vindt op maandag 22 februari het Mauritshuisdebat over de energietransitie plaats. Het politieke debat vindt plaats in het Mauritshuis in Den Haag en staat onder leiding van Humberto Tan. Vanaf 16.00 uur kun je het debat op NU.nl live streamen. Het Mauritshuisdebat Energietransitie wordt mede mogelijk gemaakt door Netbeheer Nederland.

  https://www.nu.nl/285783/video/mauritshuisdebat-energietransitie.html
  Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink heeft er zelfs twee gevonden om jou door de verkiezingscampagne te helpen richting 17 maart.
  Oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters vertellen het je in De Spindoctors.
  Noud Kosters is Amsterdammer
  https://twitter.com/noudkoper
  https://www.facebook.com/NPORadio1/
  https://www.facebook.com/events/452790235919044/?post_id=

  New Energy Coalation
  https://www.facebook.com/newenergycoalition/
  In NHNEXT Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het realiseren van een waterstofeconomie. Maar wat is waterstof nu eigenlijk, en wat kun je er allemaal mee? En hoe kunnen we hier versnelling in aanbrengen? Volg hierover een drietal livestreams. De livestreams duren elk circa 50 minuten en aanmelden is niet nodig. Zie onderstaande links, terugkijken is ook mogelijk!
  Waterstof: wat moet je weten? Woensdag 3 maart om 14.00 uur LIVE op NHNEXT! 👉 https://nhnext.nl/waterstof-wat-moet-je-weten/
  Om klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we veranderen. Waterstof gaat hier een grote rol in spelen. De komende weken nemen we je op NHNEXT mee in een serie livestreams die hier verder op in gaan. Maar wat is waterstof nu precies? En waarom wordt dit de energie van de toekomst genoemd?
  Dat gaan we je tijdens deze livestream uitleggen. En niet door zomaar iemand. We hebben honorair hoogleraar Energie & Duurzaamheid Catrinus Jepma uitgenodigd om ons meer te vertellen over waterstof. Maar we zijn ook langs The Green Village gegaan, een living lab waar alle betrokkenen rondom duurzame innovaties worden samengebracht zodat de innovatie kan worden ontwikkeld, getest, gedemonstreerd, met opschaling als uiteindelijk doel.
  Verwacht een gevarieerde livestream waarbij we hopen je zo helder mogelijk uit te kunnen leggen wat waterstof is en hoe het precies werkt.
  Kijk je mee op woensdag 3 maart om 14:00 uur?
  https://lnkd.in/dbfuSwj
  https://lnkd.in/dyCqxFJ
  https://lnkd.in/duqsMvw
  Energy Barn Equlibrium Hidde Energie..EcoModermsme
  https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m
  FaceBook het..Spindocters .debat .1 maart 18:00
  Facebook het...1 maart 18:00 ..debat .1 maart 18:00 vervolg NPORadio1

  https://www.nu.nl/285783/video/mauritshuisdebat-energietransitie.html
  Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink heeft er zelfs twee gevonden om jou door de verkiezingscampagne te helpen richting 17 maart.
  Oud-spindoctor Jack de Vries van het CDA en voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters vertellen het je in De Spindoctors.  Hoe groot moet het vermogen van een warmtepomp zijn?
  Niet te laag, niet te hoog, maar precies goed, dat is een cruciale stelregel. Bij lucht/waterwarmtepompen is het ‘optimale vermogen’ lastiger te bepalen dan bij een bodemgebonden warmtepomp.

  Voorkom onder- en overdimensionering
  Een warmtepomp moet zo lang mogelijk volcontinu draaien. Het duurt even voordat de thermodynamische koelcyclus op gang komt en het toestel ‘op stoom is’ om warmte te leveren. Iedere start/stop-actie gaat daarbij ten koste van het rendement, en het is ook nadelig voor de levensduur van de compressor. Het is daarom van groot belang dat een warmtepomp precies het juiste vermogen heeft
  https://form.vakbladwarmtepompen.nl/sites/default/files/downloads/dimensionering_van_warmtepompen_wp.pdf

  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/2971459959807812/
  Overwinterende Kokmeeuwen(Larus) Maastricht (J Bakhuzien)

  Posted on March 01, 2021 17:59 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  February 28, 2021

  103. Symposium 1 maart 2021 Equilibrium (Life Science Technology, Youtube)

  1 maart 2021 organiseert "Life Science and Technology studies" aan de Hanzehogeschool Groningen een symposium i.v.m. 15-jarig & 3e lustrum te vieren. Het symposium vindt online plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wanneer jij je aanmeldt en deze dag.

  15 jarig Youtube Symposium Equilibrium
  1. Maatschappelijke problemen bij polymeren

  10.00 – 10.15 Opening
  10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
  application – Yuemei Lin (Engelstalig)
  11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk

  2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

  12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
  14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
  Martijn van Faassen
  15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
  15.45 – 16.00 Afsluiting door Carine Joosse
  De deelname aan het symposium is GRATIS!
  Het symposium is online te volgen via de volgende link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w Hopelijk zien wij jullie allemaal op 1 maart 2021 om 10.00 uur!  On the first of March this year we, Equilibrium, will host a symposium, commemorating our 15the birthday and third lustrum. The symposium will be held online and will start at 10:00, lasting ‘till 16:00. When participating in this event you can earn a VOA point by writing a small report (1 page) about this event.
  Only one of the lectures will be held in English, the rest will be Dutch only. You are more then welcome to just join us for the English lecture.
  The program is as follows:

  15the birthday and third lustrum
  1. Problems & Polymers

  10.00 – 10.15 Opening
  10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
  application – Yuemei Lin (In English)

  2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

  11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk
  12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
  14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
  Martijn van Faassen
  15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
  15.45 – 16.00 Closing by Carine Joosse
  You can watch the symposium via the following link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w! We hope to see you  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
  Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Symposium 1 maart 2021 Equilibrium (Life Science Technology, Youtube)

   1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
   2. Atlas of European Bumblebees
   3. Red List European Bumblebees
   4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
   5. Webinar Historische ecologie vd NL landschappen deel I

  Energy Barn Equilibrium Hidde Energie..EcoModermsme
  https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m

  Futuristen, verzamelt u! 4 maart gaan we uitdokteren hoe de stad van 2030 en die van 2050 eruit ziet. Dat doen we door te gluren bij de buren, met hoog bezoek uit Nederland: Pieter Boot en Maurits Groen. Want die buren hebben een hoop inspirerende initiatieven om ook onze steden klimaatneutraal én aangenamer te maken.
  Maurits Groen strijdt al jaren voor een duurzamere wereld en haalde ooit de hoogste plaats in de Trouw Duurzame 100. Hij slaagde er o.a. in om het WK Voetbal in Zuid-Afrika klimaatneutraal te maken.
  Pieter Boot is hoofd van de Sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving. Vanuit die rol zet hij zijn ervaren schouders onder het Klimaatakkoord.
  Wat we van hen willen weten? Hoe maken we onze steden, ons transport en onze huizen climate proof? En hoe gaat dat ons leven ten goede komen? Maar stel vooral ook zelf vragen tijdens het debat! https://fb.watch/410mYr0Nws/

  Posted on February 28, 2021 09:20 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

  102. Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1


  1. https://www.youtube.com/watch?v=NcRifDitRnU
   Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1

   https://www.youtube.com/watch?v=NcRifDitRnU
   Mountains (Full Episode) | Hostile Planet - Deel 1

  2. https://www.youtube.com/watch?v=XmtXC_n6X6Q
   Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix - Deel 2

   https://www.youtube.com/watch?v=XmtXC_n6X6Q
   Our Planet | From Deserts to Grasslands | FULL EPISODE | Netflix - Deel 2

  3. https://www.youtube.com/watch?v=um2Q9aUecy0
   Our Planet | Jungles | FULL EPISODE | Netflix - Deel 3

   https://www.youtube.com/watch?v=um2Q9aUecy0
   Our Planet | Jungles | FULL EPISODE | Netflix - Deel 3

  4. Experience our planet's natural beauty and examine how climate change impacts all living creatures in this ambitious documentary of spectacular scope.
   https://www.youtube.com/watch?v=cTQ3Ko9ZKg8
   Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix - Deel 4

   https://www.youtube.com/watch?v=cTQ3Ko9ZKg8
   Our Planet | Frozen Worlds | FULL EPISODE | Netflix - Deel 4

  5. Experience our planet's natural beauty and examine how climate change impacts all living creatures in this ambitious documentary of spectacular scope.
   https://www.youtube.com/watch?v=Baw2b39zcUQ
   PLANET EARTH II SEASON 1 EPISODE 1 - 6 FULL | Documentary, David Attenborough, - HD

   https://www.youtube.com/watch?v=Baw2b39zcUQ
   PLANET EARTH II SEASON 1 EPISODE 1 - 6 FULL | Documentary, David Attenborough, - HD

  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  Posted on February 28, 2021 01:01 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment