Stela Beatričė

Joined: May 26, 2021 Last Active: Apr 19, 2024 iNaturalist

Vaikštinėti miško takeliais, atrasti įvairias samanas, stebėti vabalėlių gyvenimą – tarsi išgirsti naują Gamtos pasaką, negirdėtą ir vis įdomesnę..

Walking along the forest paths, discovering various mosses, watching the life of beetles is like hearing a new fairy tale of Nature, unheard of and more and more interesting...:)

View All